ค้นหาเพชรใบเซอร์

เพชรใบเซอร์เป็นเพชรที่ตรวจสอบคุณภาพเพชร ที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด ดังนั้น “เพชรที่มีใบเซอร์ GIA HRD ทุกเม็ด จะเป็นเพชรแท้แน่นอน”

COLOR

CLARITY

CUTTING

Shape Carat Color Clarity Cut Price Cert.
< Back